VOLEBNÝ PROGRAM PRE BREZNO 2022-2026

Milí Brezňania,

vo volebnom období 2022 až 2026 chceme nadviazať na prácu z predošlých rokov a opäť pre vás urobiť viac. Napriek ťažkému volebnému obdobiu poznačeného ochorením COVID-19, vojnou na Ukrajine, krízou v stavebníctve, výraznému zdražovaniu tovarov, služieb a energií sme priebežne pracovali celé štyri roky. Spoločnými silami, vzájomnou pomocou a trpezlivosťou to úspešne zvládame a som rád, že sa nám darí stanovené ciele napriek všetkému naďalej napĺňať, a dokonca omnoho viac.

Začali a dokončili sme množstvo vašich požiadaviek, znížili dlh mesta o polovicu a zveľadili majetok mesta o viac ako 30 mil. eur. Brezno nestagnovalo, ale napredovalo a prosperovalo. Dôležité je aj dokončiť to, čo bolo začaté v poslednom období, keďže sme rozbehli ďalšie dôležité a nové projekty.

Vstupujeme do veľmi zložitej doby a som pripravený opätovne naplno využiť svoje pracovné skúsenosti, vzdelanie, kontakty i poznatky z osemročného vedenia mesta, aby som previedol mesto týmto zložitým obdobím. Našou snahou bude naďalej zlepšovať podmienky života pre naše deti, mladé rodiny a našich seniorov. Napredujeme hlavne preto, že nás spája konštruktívna spolupráca bez hádok a spoločná a jasná vízia – meniť Brezno k lepšiemu.

 

Volebný program je rozdelený podľa hlavných priorít a následne podľa priorít v jednotlivých volebných obvodov.

 

POMOC NAŠIM OBYVATEĽOM PRI ZVYŠENÝCH NÁKLADOCH NA ENERGIE  

V ťažkom období pomôžeme našim obyvateľom ako sa najviac dá nasledovne:

 • Mesto prevezme po 20-tich rokoch strategicky kontrolu nad teplárňami, ktoré zabezpečujú teplo do každej domácnosti. V roku 2023 končí zmluva s Veolia energia a. s. a s poslancami v mojom tíme urobíme všetko pre lepšie podmienky a čo najlacnejšie teplo do domácností v našom meste, keďže toto má budúci rok výrazne zdražieť.
 • Mesto sa vzdá, minimálne na jeden rok, všetkých ziskov z predaja tepla vo Veolia a. s. v prospech našich obyvateľov na zníženie poplatkov a nákladov na vykurovanie bytov.
 • Mesto na minimálne jeden rok zabezpečí odber palivového dreva z Lesov mesta Brezno pre obyvateľov mesta Brezno, ktorí ním musia kúriť, o 30 percent lacnejšie v stanovenom objeme.
 • Mesto čiastočne zvýši energetickú sebestačnosť mesta a tým aj hospodárenie cez projekty alternatívnych zdrojov vykurovania a elektrickej energie (na týchto projektoch sa už pracuje).


VOLEBNÝ PROGRAM PODĽA VOLEBNÝCH OBVODOV

 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1

Ulice

Jarmočisko, Lesná, Predné Halny, Cintorínska, ČSA, Hradby, Chalupkova, Námestie gen.M.R.Štefánika, Stromová, Školská, Záhradná, Banisko, Kozmonautov, Moyzesova, Sekurisova, Vránskeho, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Kukučínova, Kuzmányho, Lichardova, Nábrežie Jána Čipku, Pod Hôrkou, Staničná, Šrámkova, Štúrova, Boženy Nemcovej, Fučíkova, Laskomerského, Malinovského, Krčulova, Dr. Clementisa, Ladislava Sáru, Židlovo, Tisovská cesta.        

 • Nové cesty a chodníky na uliciach, kde ešte nie sú opravené (väčšina ciest a chodníkov sú obnovené).
 • Nové bezpečné a osvetlené priechody pre chodcov na Ul. ČSA, Ul. Krčulova, Malinovského.
 • Výstavba a úprava kontajnerových stojísk.
 • Dobudovanie parkovacích miest.
 • Obnova Materskej školy Boženy Němcovej a Hradby (v realizácii).
 • Dobudovanie osvetlenia na Ul. ŠLN, Krčulovej a Nálepkovej.
 • Pouličné smetné koše a nové pohodlné lavičky s operadlom (už v realizácii na základe žiadostí obyvateľov).
 • Detské ihrisko na Brezenskej ulici.
 • Prepojenie Tisovskej cesty a Brezenskej ulice chodníkom cez areál futbalového ihriska.
 • Nový chodník popri ceste na Krčulovej ulici na druhej strane cesty.
 • Poriadok v okolí autobusových zastávok na Ul. ČSA pred OC Point.
 • Krytá tržnica s regionálnymi produktmi.
 • Zóna vyhradená pre psov v lokalite Banisko s hracími prvkami a smetnými košmi na exkrementy.
 • Doplnenie smetných košov na exkrementy aj ku malej stanici - k Tuláčiku
 • Poriadok v okolí autobusových zastávok na Ul. ČSA pred OC Point a v Predných Halnach, doplnenie kamerového systému do problémových častí

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2

Ulice

Bottova, Eleny Maróthy Šoltésovej, Hronská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Pionierska, Rázusova, Švermova, Nálepkova, Černákova, Fraňa Kráľa, NDH, Sládkovičova, Železničná, ŠLN, Dvoriská, Hliník, Kozlovo, Kôšikovo, Kriváň, Kubická, Podkoreňová, Rohozná, Zúbrik


 • Nové cesty na Ul. ŠLN (hlavná), Hronskej, Rohoznej, odvodnenie a nová cesta pri garážach na Ul. ŠLN západ.
 • Nové chodníky na Ul. ŠLN až po Tesco (projekt hotový aj so súhlasom Tesca), Rázusova, Sládkovičova, Švermova, Nálepkova na druhej strane pri obchode, Fraňa Kráľa.
 • Nové osvetlené priechody pre chodcov na Ul. ŠLN, pri Bille, Švermovej, Rázusovej.
 • Kruhová križovatka pri Bille (projekt sa stavebne povoľuje).
 • Nový park vo vnútrobloku na Ul. ŠLN s 3D detskými ihriskami, fit parkom pre mládež aj seniorov, fontána, pohodlné lavičky, bezpečnostný kamerový systém, chodníky, výsadba novej a vhodnej zelene a stromov.
 • Vodovod a cyklochodník Rohozná.
 • Cyklotrasa na nábreží Hrona cez NDH, Hronskú, ŠLN, Banisko až po Valaskú s doplnením osvetlenia.
 • Nové parky s chodníkmi, zeleňou a lavičkami na Ul. ŠLN a Fraňa Kráľa.
 • Pouličné smetné koše a lavičky.
 • Kontajnerové stojiská a parkovacie miesta.
 • Nové autobusové zastávky na Ul. Fr. Kráľa (pri Bille) a Krtičnej ulici.
 • Nová asfaltová komunikácia od kríža po štreku – časť Kozlovo.
 • Vybudovanie hydrantu pre hasičov na Rohoznej.
 • Zóna vyhradená pre psov s hracími prvkami a košmi na exkrementy.
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

Ulice

Dolná, Horná, Jelšová, Krátka, Lúčky, Martina Benku, Mládežnícka, Mliekárenská, Mostárenská, Nová, Pestovateľská, Potočná, Šiašovo, Vrbová, Cesta osloboditeľov, Hlboká, Lúčna, MPČĽ, Rovne, 9. mája, Budovateľská, Poľná


 • Nové cesty Ul. MPČĽ (popri kostole), Budovateľská, Vrchdolinka (v uliciach od hlavnej cesty), Potočná (Starý Mazorník), Jelšová, Pestovateľská, Šiašovo.
 • Nové chodníky na Ceste osloboditeľov podľa požiadaviek obyvateľov.
 • Projekt prepojenia Starého a Nového Mazorníka chodníkom, od Potočnej ulice po Ul. MPČĽ (časť bola zrealizovaná v roku 2017).
 • Nové parkoviská a kontajnerové stojiská na Ul. 9. mája a MPČĽ.
 • Nové 3D detské ihriská na 9. mája aj MPČĽ, fit parky pre mládež, dospelých aj seniorov, osvetlenie a kamerový systém (pre Mazorníkovo získaná dotácia vo výške 2,5 mil. eur).
 • Obnova materskej školy pre deti na Ul. MPČĽ (prebieha obstarávanie, externé zdroje vo výške 370 tis eur).
 • Lekáreň sa spúšťa od 01.01.2023 (realizuje pán Ing. Milošovič na Ul. MPČĽ pri obchode FRESH).
 • Bezpečné priechody pre chodcov na Ceste osloboditeľov (Rovne, Vrchdolinka).
 • Doplnenie autobusovej zastávky na Vrchdolinke
 • Doplnenie osvetlenia na Ul. Poľná, Hlboká a Mostárenská.
 • Doasfaltovanie cesty na Pestovateľskej ulici (až ku chatkám).
 • Vodovod na Ceste osloboditeľov (projekt hotový, čakáme na výzvu).
 • Opustenú stavbu na Ul. MPČĽ (už v majetku mesta) mesto zbúra. Časť priestoru využije na dobudovanie parkovacích miest a časť podľa požiadaviek obyvateľov.
 • Revitalizácia areálu bývalých materských škôl na Ul. 9.mája.
 • Parkovanie popri ceste na Ul. MPČĽ.
 • Využitie areálu bývalých pekární Belamo bude na rozhodnutí obyvateľov.
 • Zveľadenie existujúcej zóny pre psov na Ul. 9.mája (vedľa garáži).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 4

Ulice

Baštova, Glianska, Hlavina, Tehelňa, Vagnárska, Zadné Halny, Okružná, Padličkovo, SNP


 • Prioritou je už naprojektovaná kanalizácia a chodník (prebieha majetkovoprávne vyrovnanie s vlastníkmi pozemkov).
 • Bezpečnosť a poriadok s neprispôsobivými obyvateľmi a búranie ďalších stavieb, ktoré znehodnocujú vizuál mesta.
 • Nové priestory pre dobrovoľných hasičov v starej škole.
 • Vybudovanie komunitného centra.
 • Zabezpečenie pravidelnej autobusovej dopravy.
 • Rozšírenie kamerového systému.
 • Doplnenie verejného osvetlenia.
 • Zbúranie starého domu na Bujakove a vytvorenie pekného verejného priestoru, parku pre obyvateľov.
 • Rozšírenie detského ihriska o ďalšie herné prvky.