PodporovateliaMUDr. Anna Dibáková

praktická lekárka pre dospelých Brezno

Tomáša Abela poznám od jeho študentských čias a viem, že keď si stanovil cieľ, vždy poctivo a odhodlane pracoval na tom, aby ho aj splnil. V Brezne žijem už veľa rokov a pri rozhovoroch s našimi obyvateľmi, mojimi pacientami, sa utvrdzujem, že aj oni pozitívne vnímajú prácu súčasného primátora. Za posledné roky sa urobilo množstvo práce v prospech ľudí a to aj v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. Naďalej pne podporujem Tomáša Abela a jeho spolupracovníkov.Angela Černáková

zakladateľka Detského folklórneho súboru Šťastné detstvo, choreografka tancov, umelecká

V meste Brezne v oblasti kultúry pôsobím viac ako 47 rokov. Som veľmi rada, že mesto Brezno pod týmto vedením zachováva tradície a zvyky v rámci kultúrno-spoločenských podujatí a vytvára nový program pre všetky generácie. Návštevníci i domáci obyvatelia majú veľa možností kultúrneho vyžitia počas celého roka. Ďakujem súčasnému primátorovi a jeho celému tímu za aktívny prístup v oblasti kultúry a celkový rozvoj nášho mesta.generálmajor Ing. Peter Novotňák

predseda Spoločnosti M. R. Štefánika

Primátor Brezna, Tomáš Abel, je od založenia Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne jeho aktívnym predsedom. Popri svojej práci pre mesto sa podieľa aj na dôslednom zviditeľnení života a diela Milana Rastislava Štefánika. Navrhuje a zúčastňuje sa na mnohých kultúrnych a vzdelávacích podujatiach. Od začiatku môjho pôsobenia vo funkcii predsedu SMRŠ aktívne spolupracujeme a môžem s istotou povedať, že je to nielen primátor, ale i predseda na svojom mieste. Spoločnosť M. R. Štefánika, aj ja osobne, mu držíme palce a verím, že štefánikovský elán a nadšenie, práca v prospech svojich spoluobčanov mu vydržia ešte dlhé roky. Pravdivosť môjho tvrdenia dokumentuje a potvrdzuje nielen "vaše" vybudované mesto, ale i slová M. R. Štefánika: " Veriť, milovať ,pracovať, " ktoré vo svojej práci prijal za svoje. Veľa ďalších úspechov vo voľbách a sily pri plnení sľubu, ktorý prinesie svoje ovocie.

MUDr. Ivan Dubíny

gynekológ a zástupca primára na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Brezne, futbalový tréner mužov FK Brezno

Pána Abela poznám od jeho stredoškolských čias. Bol vždy cieľavedomý a vytrvalý. Jeho pôsobenie ako primátora mesta vnímam pozitívne nielen vo svojej profesii lekára, ale aj z pozície trénera futbalu. Mesto sa pod jeho vedením aktívne podieľa na rekonštrukcii jednotlivých oddelení nemocnice, čím sa vytvárajú lepšie pracovné podmienky i podmienky pre hospitalizovaných pacientov. Ako tréner futbalového mužstva dospelých oceňujem jeho osobnú podporu i podporu mestských poslancov pri znovuobnovení a napredovaní futbalového klubu a tiež podporu ďalších športových odvetví. Je nespochybniteľné, že mesto vytvára a zlepšuje podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Spolu so svojim tímom nestrácajú chuť a odhodlanie spraviť z Brezna skutočné centrum Horehronia.


MUDr. Richard Didič, PhD

praktický lekár pre dospelých Brezno

Demokracia je také spoločenské a politické usporiadanie krajiny, kde práva jednej osoby končia tam, kde začínajú práva druhých. Okrem toho je to usporiadanie štátu, kde každý jeden jedinec je pánom svojho osudu ale aj pánom osudu celého spoločenstva v ktorom žije. Táto skutočnosť je vzhľadom na prichádzajúce regionálne voľby neskutočne aktuálna. Práve teraz, my všetci občania môžeme ovplyvniť svoje bytie ale aj stav nášho mesta v ktorom žijeme a pracujeme. Primátor mesta je jeho predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom. Nie je mojím cieľom lipnúť na starom a odmietať zmeny, no pri aktuálnej situácii by som sa rád držal osobnej skúseností, že čo je overené je dobré. A preto som sa rozhodol svoj hlas, ktorým disponujem odovzdať pánovi Tomášovi Abelovi. V meste žijem od svojho narodenia. Za svojho života som zažil už viac primátorov, no najviac progresívne a viditeľné zmeny sa uskutočnili práve v dobe ,kedy úrad zastával a zastáva súčasný primátor Tomáš Abel. Tých pozitívnych zmien je veľa, no rád by som pár spomenul, ktoré si ako lekár hlboko cením. Naša spoločnosť starne, počet seniorov sa zvyšuje a v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti je citeľný celorepublikový deficit. Pán primátor si túto skutočnosť uvedomuje a myslí na tých ktorým môžeme vďačiť za veľa, na našich rodičov a starých rodičov. Som veľmi rád , že mesto Brezno má svoj nový domov sociálnych služieb Boženka. Je to krok vpred ako môžeme v zimnom období etapy nášho života dať dôstojnosť a ľudskosť a postarať sa o našich najzraniteľnejších spoluobčanov – seniorov. Príkladom je mnoho iných aktivít ako sú poukážky pre seniorov, ktoré umožnia znížiť ich náklady na lieky. Rovnako pán primátor myslel aj na základne potreby občanov , ako je starostlivosť a bezpečnosť detí a potreba bývania. Príkladom je novootvorená materská škôlka alebo príspevok na novonarodené dieťa a novopostavené bytové jednotky. Pozitívnych zmien je veľa v každej oblasti , a infraštruktúra je pod rukou pána primátora značne rozvinutá. Pánovi primátorovi prajem veľa zdaru v dnešných voľbách a verím, že dostane šancu svoju prácu ďalej rozvíjať a posúvať vpred aj v nadchádzajúcom volebnom období.