Volebný obvod číslo 1

špecialista ľudských zdrojov
vedúci kultúry a športu TS

marketingový špecialista
manažérka vysokej školy, učiteľka

architekt
zástupca primátora

dôchodca
živnostník