Volebný obvod číslo 3

vedúci odboru okresného úradu

správca kultúrnych objektov

projektant

stredoškolský učiteľ

výskumný-pedagogický pracovník, metalograf