Ing. arch. Pavol Kupec

O mne

Narodil som sa v Brezne, v tomto meste som študoval, tu bývam, mám rodinu a priateľov.

Pôsobím ako architekt a poslanec mestského zastupiteľstva, ako člen komisie pre rozvoj a finančnej komisie ponúkam aktívny prístup v činnostiach, ktoré sú mi najbližšie a to mestská vybavenosť, zeleň, využitie pozemkov a nehnuteľností v majetku mesta a celková urbanizácia mesta a jeho okolia, aby sa dosiahlo efektívnejšie a hlavne občanom príjemnejšie prostredie, ktoré Nám bude slúžiť.

Stále mám mnoho riešení a návrhov ako mestu pomôcť, zmeniť sa k lepšiemu a otvorenejšiemu k jeho návštevníkom, turistom, ale najmä k Nám, jeho obyvateľom, preto sa opätovne uchádzam o Vašu priazeň a Váš hlas v nadchádzajúcich voľbách.

Motto:

Ako architekt vidím veci inak. Poďme naďalej meniť tvár a atmosféru Nášho mesta spoločne....