Mgr. Pavel Ambros

O mne

Prakticky celý môj pracovný i súkromný život je spätý s ľuďmi a prácou s nimi. Ako špecialista ľudských zdrojov mám skúsenosti najmä z odboru vzdelávania a personálneho kontrolingu. Popri pracovných a rodičovských povinnostiach aktívne pôsobím vo viacerých občianskych združeniach v Brezne, ktoré sa zameriavajú najmä na dobrovoľníctvo a organizovanie voľnočasových aktivít pre obyvateľov nášho mesta. Som spoluorganizátorom bežeckých podujatí Beh nočným Breznom, Útek do divočiny či Chamarová trail, spoluzakladateľ Hugánskych ľadových medveďov a od roku 2014 sa venujem rozvoju rómskych detí a mládeže ako futbalový tréner.

 

Ako poslanec, podpredseda sociálnej a člen športovej komisie som sa snažil byť v prvom rade človekom, ktorý spája. Som presvedčený, že len vďaka spolupráci medzi obyvateľmi a zástupcami mesta dokážeme Brezno pretvárať na lepšie a krajšie miesto pre život.

 

Mám rád svoju rodinu, svoje rodné mesto i ľudí v ňom. Po zrelej úvahe som sa rozhodol opäť sa uchádzať o priazeň a dôveru občanov ako nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v prospech ďalšieho rozvoja a stability. Za volebný obvod číslo 1. Za Brezno, ktoré napreduje. Za mesto, kde je radosť žiť!