Miroslav Baran, Ing.

O mne

Narodil som sa v Brezne 25.januára 1987.
V Brezne som vyštudoval Obchodnú akadémiu, odkiaľ moje kroky smerovali na Ekonomickú fakultu v Banskej Bystrici, kde som získal titul v odbore Ekonomika a manažment podniku.
Môj pracovný život vo verejnej správe začal v roku 2012, keď som sa zamestnal v Mestskom športovom klube na pozícii športový referent. Od roku 2015 som sa stal vedúcim kultúry a športu v Meste Brezno. Od tohto okamihu som sa stal neodmysliteľnou súčasťou väčšiny športových, či kultúrno-spoločenských podujatí. Som predseda organizačných výborov najväčších kultúrno-spoločenských akcií nášho mesta (Dni mesta Brezna, Stredoveké Bomburove slávnosti, Ondrejský jarmok).
V roku 2016 som bol jedným z členov pri zakladaní Futbalového klubu Brezno a od roku 2018 som sa stal jeho predsedom. Od roku 2019 pôsobím ako podpredseda v športovej komisii pri MsZ.
Aj moja rodina je spätá s Breznom. Tu som spoznal svoju manželku, s ktorou som si tu založil rodinu.
K mojím silným stránkam patrí precíznosť, svedomitosť a zodpovednosť, čo by som chcel preniesť aj pri zastupovaní záujmov občanov v našom meste.

Vízie:
1. opätovne navrátiť život na námestie v Brezne prostredníctvom organizovania športových a kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie.
2. zabezpečiť bezpečnosť a pocit istoty pre obyvateľov mesta /Doplnenie kamerový systém aj do vnútroblokov/
3. modernizácia terajších a budovanie nových športových plôch na sídliskách mesta
4. zabezpečiť športovanie pre deti aj pre MRK v ich blízkom okolí.
5. zmodernizovať krytú plaváreň na Mazorníku, Mestský dom kultúry