Milan Palovčík

O mne

 V práci poslanca MsZ chcem pokračovať aj v 8 volebnom období, tak ako do teraz, naďalej pracovať v komisii rozvoj mesta Brezno a tým sa podieľať na jeho rozvoji. Pri tom budem presadzovať aby sa zachovali všetky kompetencie samosprávy, a tým bola udržaná a zachovaná životná úroveň nášho obyvateľstva, ktoré samospráva zabezpečuje v prospech svojich občanov v zmysle Zákona o obecnom zriadení.

"Prosperita mesta + naša profesionalita = spokojnosť občana"