Mgr. Martin Juhaniak

O mne

Svoj život som pevne spojil s Breznom, v ktorom žijem, pracujem a s mojou manželkou tu vychovávame naše deti. Vždy som sa zaujímal o svoje okolie a moja predošlá práca prednostu MsÚ a v súčasnosti zástupcu primátora je toho dôkazom. Som vyštudovaný právnik. Profesijne mi je najbližšia oblasť správy majetku a financií, ktorej sa aktívne venujem aj ako predseda finančnej komisie v našom meste ale aj ako predseda komisie financií a správy majetku v Banskobystrickom samosprávnom kraji.  

Mojou prioritou je aj naďalej rozvíjať naše mesto v každej sfére života a prispieť tak k zlepšovaniu kvality života našich obyvateľov. Ponúkam odbornosť a skúsenosti.

Dnes sa s pokorou uchádzam opätovne o Vašu dôveru a Váš hlas, lebo verím, že len spoločným úsilím je možné skutočne napredovať.

VYTVORME PODMIENKY PRE KVALITNEJŠÍ ŽIVOT TÝM, KTORÍ NEMAJÚ NA TO DOSTATOK VLASTNÝCH SÍL.