Ing. Jozef Auxt

O mne

Aktuálne som vedúci pozemkového a lesného odboru na Okresnom úrade Brezno, predtým agronóm a podpredseda družstva. Zároveň som dočasne pôsobil aj v rámci organizačnej zložky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Som ženatý a mám tri deti. Prijal som výzvu uchádzať sa o dôveru obyvateľov ako nezávislý kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 3 a zúročiť tak moje skúsenosti v prospech Brezna a jeho obyvateľov. Medzi moje priority patrí budovanie inžinierskych sietí a občianskej vybavenosti, najmä ciest, chodníkov, osvetlenia a parkovacích miest. Zároveň mám záujem byť v rámci mojich skúseností a kompetencií nápomocný pri realizácii projektov s dosahom na celý región, najmä budovaní dopravnej infraštruktúry a rozvoji cestovného ruchu.