Ing. arch. Ján Králik

O mne

Spojenie skúseností s mladým entuziazmom pomôže pokračovaniu nastoleného tempa rozvoja Brezna. Architektúra a urbanizmus odzrkadľuje kultúrnu vyspelosť krajiny - chcem k tomu svojou troškou prispieť. Mojou najdôležitejšou úlohou bude pracovať na pokračovaní druhej časti druhej etapy obchvatu Brezna, ktorý dokáže až po sprevádzkovaní celej trasy významným spôsobom skvalitniť život Brezňanom.