Ľubica Štugnerová, Bc., MA

O mne

Väčšinu svojho profesijného života pracujem v doprave, ale sociálna oblasť je tá, ktorej venujem všetok svoj voľný čas, energiu a skúsenosti. Mnoho rokov sa pravidelne venujem zdravotne znevýhodneným deťom, ale aj dospelým, robím aktivity pre seniorov, obyvateľov zo znevýhodneného prostredia a rómske mamičky. Mojou snahou je pomáhať vytvoriť  podmienky pre lepší život tým, ktorí na to nemajú dostatok vlastných síl.