Sociálna pomoc a starostlivosť o seniorov


 • Otvorili sme nové Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka.
 • Opatrovateľská služba.
 • Sociálna služba monitorovania a signalizácie potreby pomoci.
 • Príspevok na stravovanie seniorov.
 • Poukážkový systém pre seniorov.

 • Sociálny taxík.
 • Dovoz obedov do domácností.
 • Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa.

 • Požičovňa pomôcok.

 • Senior karta, ktorého cieľom je podporiť  a zviditeľniť drobných podnikateľov, ale predovšetkým pomôcť seniorom.

 • Počas situácie spôsobenej ochorením covid-19 sme našim obyvateľom zabezpečili rúška a vitamíny.