Poriadok a bezpečnosť


  • Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu pre Dobrovoľných hasičov mesta Brezno.
  • Začali sme realizáciu novej veľkej kompostárne s modernými technológiami, kde spracovaný kompost budú môcť využívať aj domácnosti z Brezna. Mesto získalo na tento projekt dotáciu vo výške 2,4 mil. eur. 
  • Budujeme kontajnerové stojiská v intraviláne aj extraviláne mesta. Za posledné 4 roky pribudlo v intraviláne 30 kontajnerových stojísk a v extraviláne 3.
  • Klasické zámky na kontajnerových stojiskách meníme na čipové.
  • Do kontajnerových stojísk sme doplnili nové kontajnery na BIO odpad.
  • Vybudovali sme nové bezpečné priechody pre chodcov na viacerých uliciach.
  • Osadili sme nové parkové osvetlenie a osvetlenie chodníkov- Margitin park, ŠLN, Malinovského, 9. mája, chodníky Švermova a ČSA.

  • V odľahlých mestských častiach sme nainštalovali solárne lampy – Rohozná, Podkoreňová, Jelšova, Hlboká, Lúčna a iné.
  • Rozšírili sme kamerový systém o ďalšie kamery.
  • Projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste.