Oddychové zóny a životné prostredie


 • Dokončili sme regeneráciu vnútroblokov ČSA - Malinovského, ŠLN a 9. Mája.
 • Zrevitalizovali sme najstarší park v meste - Margitin park. Hlavným cieľom bola adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy.
 • V lokalite Banisko sme obnovili pôvodnú studňu, vybudovali sme tri vodozádržné jazierka a osadili sme interaktívnu tabuľu „Les nie je smetisko“. V spolupráci s miestnymi obyvateľmi a našimi organizáciami sme vybudovali nové kasdády.
 • Zrealizovali sme pilotný projekt dažďovej záhrady. Hlavným cieľom bola adaptácia prostredia v meste Brezno na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
 • V rámci ochrany životného prostredia do vozového parku mesta pribudol ďalší elektromobil. Zamestnanci mesta majú aktuálne k dispozícii dva elektromobily.
 • Dokončili sme projekt regenerácie časti verejného priestoru na Ul. Fr. Kráľa.

 • Pre obyvateľov bytových domov sme rozbehli projekt Spoločne za zelené mesto. Obyvatelia si novou výsadbou trvaliek, kríkov, stromov a úpravou zelených plôch na účet samosprávy vytvorili estetickejšie a predovšetkým zdravšie prostredie, v ktorom žijú.

 • Pre obyvateľov rodinných domov sme pripravili projekt Strom do domu. Bezplatne môžu požiadať o drevinu a dať jej domov vo svojej záhrade.
 • Staráme sa o verejnú zeleň, vysádzame nové stromy vhodné do mestského prostredia a taktiež vysádzame ovocné stromy v lokalite Banisko.
 • Vytvárame kvetinové záhony – Švermova, ČSA.
 • V realizácii máme ďalšie vodozádržné projekty – Fraňa Kráľa, ČSA.