Iné


 • Dopĺňame a opravujeme lavičky v rôznych častiach mesta.

 • Na základe požiadavky občanov sme do vnútrobloku na Ul. ŠLN doplnili nové detské ihrisko.
 • Nad detskými ihriskami osádzame tieniace plachty.
 • Zrekonštruovali sme podbránie budovy na Námestí gen. M. R. Štefánika 2.
 • Na starom cintoríne sme vybudovali nové zábradlie, 40 urnových a 20 hrobových miest.
 • Kúpili sme množstvo novej techniky pre zamestnancov technických služieb.

 • Vybudovali sme nové chodníky na starom cintoríne.
 • Kompletne sme vymenili drevo na moste Hlavina.
 • Zrenovovali sme zábradlie na moste v lokalite Banisko.
 • Pribudli nové vstupné tabule do mesta.
 • Každoročne dopĺňame novú literatúru do mestskej knižnice.

 • Iné realizácie na základe požiadaviek obyvateľov mesta.