Doprava


 • V roku 2020 sa začala výstavba prvej časti druhej etapy obchvatu mesta Brezna. Zástupcovia mesta už komunikujú s Ministerstvom dopravy o pokračovaní všetkých procesov k začatiu poslednej druhej časti druhej etapy tejto stavby.
 • Pribudol autobusový terminál, ktorého výstavbu zrealizovala Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. s podporou nášho mesta.
 • Len v roku 2021 sme rozšírili sme parkovacie kapacity v meste celkovo o 102 parkovacích miest – na uliciach Fraňa kráľa, Krčulovej, Fučíkovej, Švermovej, ŠLN, 9.mája a na ulici MPČĽ. Celkovo sme ich vybudovali viac ako 700.
 • Zaviedli sme MHD zdarma pre väčšinu obyvateľov.
 • Zmodernizovali sme autobusové prístrešky na ulici Matrina Benku a MPČĽ.
 • Pokračujeme vo výstavbe takmer deväť kilometrového úseku cyklotrasy Brezno – Valaská. Celkovo je v realizácii cca 17 km cyklotrás.
 • Aktuálne budujeme cyklistickú infraštruktúru v meste – na uliciach ČSA, prepoj Švermova. Pribudnú tiež nové priechody a moderné pouličné osvetlenie.
 • Realizuje sa aj cyklotrasa C2, C5, C10 – prepojenie v rámci regiónu smer  Čierny Balog – centrum mesta – Valaská.
 • Vybudovali sme päť cykloprístreškov v lokalitách - Hronská, Lazná, Nábrežie Dukelských hrdinov, Ferrata a Rázusova ulica.
 • Vybudovali sme úplne nové centrálne parkovisko.
 • Naďalej pokračujeme v rozširovaní parkovacích kapacít (Krčulova, vnútroblok Malinovského – ČSA, Fraňa Kráľa, MPČĽ, 9.mája a iné)