Cesty a chodníky


  • Obnovili sme cestu na severnej časti námestia.

  • Zrekonštruovali sme jednu stranu Rázusovej ulice a aktuálne prebieha rekonštrukcia druhej strany.

  • Začala sa výstavba prvej časti druhej etapy obchvatu a pripravuje sa posledná druhá časť druhej etapy.

  • V rámci dopravnej infraštruktúry sme zrekonštruovali najpoškodenejšie cesty a chodníky. Rekonštrukcia prebehla na uliciach: ŠLN 1-7 parkovisko + cesta, ŠLN pri otočke, ŠLN garáže, NDH mestská polícia, Rázusova pri ceste, Rázusova chodníky, Kuzmányho – Moyzesova, Fraňa Kráľa 2 a 4, Fraňa Kráľa chodník, Nálepkova, Fučíkova 1,2,3, Malinovského, Krčulova 1, Pod Hôrkou, 9. mája + križovatka, Pestovateľská, ČSA 40-52, Dolná, Sekurisova, Budovateľská - Jelšová, garáže za daňovým úradom, Rohozná, Glianska, Dr. Clementisa chodník, prepoj Poľná – Cesta osloboditeľov, Potočná, Škôlka 2 – Nálepkova, Škôlka 4 – Pionierska 2, Škôlka 5 – Dr. Clementisa.
  • Opravili sme poľné cesty, ktoré boli poškodené po intenzívnych dažďoch a to prepoj medzi Podkoreňovou a Mazorníkovom, na Jelšovej ulici, v častiach Kiepka, Rozhodná, Dvoriská a Kozlovo.

  • Opravili sme chodník na Kuzmányho ulici a pred okresným súdom.
  • Vybudovali sme nový chodník v časti Kiepka.
  • Zrekonštruovali sa cesty cez Banskobystrický samosprávy kraj na Ceste osloboditeľov, Švermovej ulici, Fr. Kráľa a chodníky na ČSA a Švermovej ulici.
  • Aktuálne prebieha rekonštrukcia mostu Kuzmányho.