Cestovný ruch


 • Obnovili sme národnú kultúrnu pamiatku mestskú vežu – zvonicu, ktorú sme sprístupnili verejnosti.
 • Postavili sme aktuálne druhú najvyššiu vyhliadkovú vežu na Slovensku – Vyhliadková veža Horné lazy. Jej súčasťou je aj novovybudovaný náučný chodník s piatimi zastaveniami.

 • Obnovili sme ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku hrobku Lehotských, ktorá je sprístupnená verejnosti na prehliadku.

 • Po desiatich rokoch sme prevzali do správy Hotel Ďumbier a začali jeho rekonštrukciu. 

 • V rámci medzinárodného projektu Youmobil sme zrekonštruovali budovu vlakovej zastávky „Malá stanica“ a upravili jej okolie, kde pribudli nové chodníky, osvetlenie, detské ihrisko i terasa prekrytá pergolou. Súčasťou je aj stála expozícia obsahujúca rôzne zariadenia a predmety, ktoré v minulosti používali pracovníci železníc na zabezpečenie chodu vlakovej dopravy.
 • Do mestského parku sme osadili sochy v životnej veľkosti, znázorňujúce predstaviteľov piatich remeselných cechov spolu s informačnými tabuľami.
 • V meste organizujeme množstvo tradičných aj nových kultúrnych podujatí, ktoré vždy prilákajú nielen domácich ale aj turistov (vianočná dedina a trhy, oslava Nového roka, vynášanie Moreny, fašiangy, Dni mesta Brezna, kultúrne leto,  Bomburové slávnosti, Víno z breznianského rinku, Hugáň fest a mnohé iné). 
 • V rámci zatraktívnenia námestia sme umiestnili viac ako osem metrov široký a takmer dva metre vysoký nápis #BREZNO.
 • Vybudovali sme zvernicu pre zvieratá v lokalite Banisko.
 • V lokalite Banisko sme osadili interaktívne a náučné prvky pre deti, sochy permoníkov a mapu studničiek uja Libiča.
 • Na Brezinkách vznikla nová zvernica – 161 ha.
 • Budujeme ohniská a altánky pre oddych a relax. Doposiaľ pribudli altánky v lokalite Zubák pri lesníckej chate v polesí Michalová, v Ježovej, Kabátovej, Chamarovej, na Rúrach, Brezinkách, Kyslej, v Laznej, na Skalke, v lokalite Bachláč nad obcou Jarabá a najnovšie aj na Banisku pri obore a historickom sade. Celkovo ich máme zatiaľ 13.
 • Miestny nadšenci s podporou mesta vybudovali cyklotraily v lokalite Lazná.