Školstvo


  • Kapacitu materských škôl sme rekonštrukciami a výstavbou rozšírili o 100 detí, čím po mnohých rokoch dostali v našich materských školách miesto všetky deti, ktoré sú obyvateľmi Brezna. 

  • Komplexne sme zrekonštruovali materskú škôlku Dr. Clementisa a materskú škôlku na Nálepkovej ulici. Upravili sme okolie škôlok, opravili pieskoviská, doplnili zostavy a herné prvky pre deti.

  • Otvorili sme historicky prvé dve špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra na ZŠ s MŠ MPČĽ, čo je obrovská pomoc pre detičky aj rodičov.

  • Ukončili sme projekty - Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Pionierska 2 a Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ, v rámci ktorých sme zmodernizovali odborné učebne a doplnili učebné pomôcky.
  • Na ulici 9. mája sme zrekonštruovali časť pôvodných priestorov bývalej materskej školy.

  • Na ZŠ s MŠ Karola Rapoša sme dokončili opravu kanalizácie.
  • V rámci bezpečnosti našich detí, sme vybudovali sme nový plot okolo areálu školy na Pionierskej 2 a areálu Základnej umeleckej školy.
  • Vybudovali sme nové priestory škôlky na MPČĽ a detské ihrisko.
  • Aktuálne prebieha rekonštrukcia schodov pri vstupe do školy na Ul. MPČĽ.
  • V závere rekonštrukcie máme tiež materskú školu na Ul. Hradby a B. Nemcovej.